“Een propere omgeving als basis van een gezond milieubeleid.”

Ik kan het feit dat men momenteel massaal betoogt voor het klimaat alleen maar toejuichen. Ook al ben ik mij bewust dat een heel groot deel van die ‘betogers’ mee loopt om heel andere redenen dan effectief het klimaat. Maar dat doet er niet toe, het is de grote massa die telt. Indien er slechts enkelen (oprecht) zouden betogen zou men hun doel (de druk op de regering en het halen van de media) niet kunnen bereiken!

Maar het is wel een klein beetje hypocriet te noemen hoe wij als Westerse mensen momenteel discussiëren over al dan niet kerncentrales of windmolens & zonnepanelen, al dan niet allemaal met elektrische wagens rijden, … Dat terwijl onze levensstijl allesbehalve milieuvriendelijk is, we er niet eens in slagen onze eigen (voet)paden proper te houden, en we daarbovenop niet eens bereid zijn die huidige levensstijl aan te passen.

“Maar ergens is dat ook logisch. Eerst leren stappen voor je probeert te lopen.”

Ik las onlangs het boek “Het beslissende moment” van Malcolm Gladwell en daar gaf hij het voorbeeld van de problematiek van de “ondergrondse” criminaliteit in New York eind jaren 80. Men wou daar ook de grote middelen inzetten om die een halt toe te roepen, maar toen kwam iemand met het idee om eigenlijk de problematiek te gaan aanpakken door de focus te leggen op de kleinere criminaliteit.

Hoe deed men dat? Bijvoorbeeld zwartrijders op treinen werden heel hard aangepakt (wat de politie voordien als dweilen met de kraan open beschouwde). En wat bleek, heel wat van die zwartrijders hadden al iets op hun kerfstok staan (wapenbezit, drugs, arrestatiebevel tegen hen, …). En het is eigenlijk door zo 4 jaar lang mensen hard aan te pakken voor die “kleine” overtredingen dat de grote criminaliteit ook zienderogen daalde. Het was ook zo dat het veiligheidsgevoel bij de mensen omhoog ging omdat mensen effectief zagen dat men zelfs de kleinste overtredingen aanpakte.
Een 2de voorbeeld was het aanpakken van het grafiti probleem op treinen. Treinen en gebouwen die beklad zijn met grafiti geven de indruk dat alles verloederd is en aan haar lot wordt overgelaten. In die 4 jaar heeft men elke trein die net bespoten was met grafiti direct weer overschilderd, nog voor de trein weer mocht rijden. Zo werd het werk van de vandalen ontmoedigd en zagen de mensen nooit de bekladde treinen. Het gevolg was dat het aantal inbreuken enorm daalde en dat die propere treinen een heel positieve perceptie creëerde bij de bevolking.

“Ontmoedigen, kordaat bestraffen en heel kort op de bal spelen.”

En zo moet het ook bij ons. Mensen die sigarettenpeuken uit hun auto gooien, de blikjes op de grond smijten, die vandalisme plegen, sluikstorten, … allen keihard aanpakken (door middel van torenhoge boetes of zelfs tot werkstraffen bij vuilnisophaal en milieudiensten).

Een propere omgeving als basis van een gezond milieubeleid.

“Stel u eens voor, een jongere die een boete krijgt van 400 euro omdat hij een sigarettenpeuk op de grond smijt of omdat hij een leeg blikje in het water gooit. Het lijkt bijna hallucinant en overdreven maar de drempel om het nog te doen zal steeds hoger worden en het zal een shock effect teweeg brengen bij de mensen.”

Mensen gaan “de natuur vervuilen” ook echt gaan zien en voelen als een groot misdrijf. Net zoals men bij rijden onder invloed doet. Op die manier bouw je een nieuwe manier van denken, de mindset verandert bij de mensen en men kweekt zo een nieuwe manier van respect hebben (voor de natuur), … Een mogelijk gevolg zal zijn dat die persoon later – wanneer hij of zij in de supermarkt staat, gaat bouwen, eigen vervoer moet kiezen, … – dat nieuwe denken misschien zal meenemen in de keuzes die hij of zij maakt.

Want wees eens eerlijk, hoe wil je het klimaat redden als al je wegen, beken, kanalen, grachten, bossen en parken er vuil bij liggen?

Sociale controle.

“Je moet maar eens in Denemarken of Noorwegen iets op de grond proberen gooien. Men zal je gegarandeerd op de vingers tikken.”

Dat moet hier ook meer en het kan met dat nieuwe denken. Moeder Natuur meer als iets Heiligs gaan zien, en haar vervuilen of beschadigen wordt zo iets “NOT DONE”. Net zoals we nu ook al doen wanneer we een stomdronken persoon in een auto zien stappen.

Want hoe men het nu probeert aan te pakken, het zwaar belasten op dit en op dat (zoals de vliegtuigvluchten), het verplichten van hoe men iets moet bouwen of afbreken, het ene jaar diesel promoten om het dan het andere jaar weer meer te belasten, zonnepanelen subsidiëren die enkel de beter gestelde mensen kunnen betalen, … werkt niet of nauwelijks en heeft zelfs een averechts effect op termijn. Op punten scoor je hier als regering misschien wel mee maar de mensen raken hierdoor sterk verzuurd. Ze zullen het uiteindelijk allemaal enkel doen voor hun portemonnee, maar niet omdat ze er in geloven.

“Mensen die écht in iets geloven en die achter iets staan die hoef je vaak niet eens hun geld af te pakken. Die doen het vaker uit zichzelf (wanneer ze het kunnen uiteraard) en zullen ook minder morren wanneer ze iets meer moeten betalen voor efficiënte maatregelen.”

Heel vaak zeggen mensen dat België zo klein is dat het geen verschil uit maakt. Theoretisch gezien klopt dat misschien wel. Op wereldschaal is de impact van België 0,20%. Dat lijkt peanuts, zeker in vergelijking met grootmachten zoals China en Amerika. MAAR, het is niet omdat je klein bent dat je geen grootse dingen kan doen. En als klein land kan je perfect een voorbeeld zijn over hoe het moet. Zo dwing je tenminste respect af en wie weet zijn er (grotere) landen die volgen. Voortdurend met de vinger wijzen naar andere landen onder het motto “ja maar kijk eens wat zij daar allemaal uitvreten” brengt ons nog minder ver vooruit.

En met deze schitterende quote van Dalai Lama sluit ik dit artikel af.

if-you-think-you-are-too-small-to-make-a-24141061

Nog enkele tips om als persoon meer milieubewust te leven:

– eet 3 tot 4 dagen per week geen vlees. Maar als je dan vlees eet, geniet er dan ook van en wees je bewust vanwaar dat vlees komt.

– wees bewuster in wat je koopt (ga voor meer biologisch en lokaal). Hoe meer mensen dit zullen doen hoe groter het aanbod in deze producten zal worden en hoe meer de prijs zal zakken.

– let op verpakking, probeer zoveel mogelijk plastiekvrij te kopen.

– sorteer als de beste. Dus wat je kan sorteren, doe dat dan ook. Het helpt écht!

– drink (veel) minder koemelk.

– koop zoveel mogelijk producten in glas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s